1. Prekių užsakymo sąlygos ir terminai 

1.1. Šios sąlygos reglamentuoja fizinio asmens dirbančio pagal individualios veiklos pažymą Nr. 913589, „Amaga music“ (toliau vadinamas Pardavėju) ir prekes iš internetinio www.amaga.lt, www.amagamusic.lt katalogo užsakančio kliento (toliau vadinamas Pirkėju) įsipareigojimus.

1.2. Vadovaujantis gamintojų ir pagrindinio tiekėjo iš Vokietijos pardavimo politika, visoms prekinio ženklo „Voice-Acoustic“ prekėms, patalpintoms internetiniame „Amaga music“ kataloge, kainos yra nenurodomos. Pirkėjas norintis sužinoti dominančių prekių kainą, vadovaujasi žemiau nurodytais punktais:

1.2.1. Pirmas žingsnis. Internetiniame „Amaga music“ kataloge spaudžia piktogramą „pridėti užklausą“;

1.2.2. Antras žingsnis. Pirkėjas surinkęs visų dominančių prekių asortimentą keliauja į skiltį „užklausos sąrašas“;

1.2.3. Trečias žingsnis. Užklausos sąraše Pirkėjas suvedęs savo duomenis ir uždėjęs varnelę, kad susipažino ir sutinka su svetainės taisyklėmis spaudžia piktogramą „siųsti užklausą“

1.3. Atlikus prekių kainos užklausą, atsakymas iš Pardavėjo el. pašto bus atsiųstas į Pirkėjo nurodytą el. paštą.

1.4. Pirkėjas gavęs tenkininantį atsakymą dėl kainų iš Pardavėjo ir pageidaujantis pradėti vykdytį pirkimą, siunčia laisvos formos užsakymo paraišką Pardavėjo nurodytu el. pašto adresu info@amaga.lt

1.5. Atlikus užsakymą, Pirkėjui jo nurodytu el. paštu bus išsiunčiamas užsakymo patvirtinimas ir  pirkimo-pardavimo sutartis. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik tuomet, kai Pirkėjas sumoka 100% avansinį apmokėjimą į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. 

1.6. Prekių pateikimo Pirkėjui terminas: 2-6 savaitės. Terminas skaičiuojamas nuo užsakymo apmokėjimo gavimo datos.

1.7. Po pilnai atlikto užsakymo Pirkėjo prekės pristatomos į „Amaga music“ sandėliavimo patalpas Kaune, jeigu kitaip nesusitarta su Pirkėju.

1.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje svetainėje vaizduojamų prekių dydis, spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano vaizdo ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašą.

1.9. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu yra papildoma Pardavėjo paslauga, dėl kurios Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria papildomai telefonu arba el. paštu.

1.10. Amaga music gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomas prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine.

1.11. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine ar Amaga music teikiamomis paslaugomis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su Amaga music, Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.

 

2. Garantija

2.1. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 

2.2. Garantinių paslaugų teikimo vieta yra „Voice-Acoustic“ būstinė Vokietijoje, Dörverdene.  

2.3. Kadangi Pardavėjas yra tik tarpininkas tarp Pirkėjo ir gamintojo, atsiradus trūkumams ar neatitikimams, Pirkėjas padengia visas išlaidas, susijusias su prekių gabenimu į „Voice-Acoustic“ būstinę Dörverdene, Vokietijoje.

2.4. Pirkėjas neturi teisės pats taisyti arba organizuoti trūkumų šalinimą prisidengiant gamintoju „Voice-Acoustic“. Tokiu atveju Pirkėjo pareikalauta garantija bus negaliojanti.

2.5. Garantija netaikoma nusidėvėjimo dalims.

2.6. Pirkėjas gavęs prekes ir aptikęs defektus privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui, kitu atveju gamintojas neatsako už trūkumus.

 

3. Privatumo politika

3.1. Informacija apie mūsų internetinės svetainės www.amagamusic.lt ir www.amaga.lt naudotojų apsaugą yra labai svarbi, todėl rūpinames, kad pateikti asmens duomenis, būtu saugūs. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkant jūsų asmens duomenis yra laikomasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bei kitų teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Svetainę tvarko ir administruoja fizinis asmuo dirbantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 913589. Remiantis teisės aktų nuostatomis – jūsų asmens duomenų valdytojas.
Kokia Informacija mes renkame?
1. Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
2. Pokalbiai telefonu nėra įrašomi.
3. Svetainėje kai asmuo siunčia užklausą dėl prekės kainos: vardas ir pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris.
4. Vykdant pirkimą svetainėje: vardas ir pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, el.paštas.
5. Išrašant sąskaitą-faktūrą: pirkėjo pavadinimas, pirkėjo asmens kodas; PVM ir įmonės kodai, adresas, kontaktinis telefono numeris.
    Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų – Prekių pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu.
Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo www.amaga.lt ir www.amagamusic.lt internetinėje svetainėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Be jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.
Mūsų svetainėje yra Facebook ir Instagram įskiepis, jis naudojamas komercijos ir reklaminės informacijos tikslais.
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

3.2. Privatumo politika galioja visiems vartotojams, kurie apsilanko www.amaga.lt ir www.amagamusic.lt  svetainėje. Pirkėjui nesutinkant su šiame Privatumo politikos taisyklių nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės svetainės www.amaga.lt ir www.amagamusic.lt teikiamomis paslaugomis.

 

4. Prekių gražinimas

4.1. Pirkėjo pageidavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik prekėms, nepatenkančioms į Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr.1006/2011 kombinuotosios nomenklatūros XVI skyriaus Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijosvaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys“ aprašą. Grąžinimas ar keitimas išskirtinai galimas distancinio valdymo pultams,TV/radijo antenoms ar kitiems radioelektronikos gaminiams, kurių parinkimą atliko pardavėjas, tuo pačiu užtikrindamas, kad gaminys tenkins pirkėjo poreikius. Kitais atvejais (įsigyta prekė nepatiko, sugedo, apsiriko pats pirkėjas) pirkėjo reikalavimas negali būti tenkinamas. Sugedusios prekės gali būti priimamos tik garantiniam remontui pagal garantinio  aptarnavimo tvarką.

4.2. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:  prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;  kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.